2690
1076,- / L

Universallim

Art. 36-4011

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Transparent lim til mange formål. Udfylder huller og ujævnheder. Giver hurtigt en stærk, usynlig limfuge. Limer papir, tekstil, læder, plast, træ, keramik, glas, metal m.m. 25 ml.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter