Fra
7990

Kemisk træ

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til nem reparation af mindre defekter og ujævnheder i træ. 165 ml.
 • Meget stærk 2-komponent træudfyldning.
 • Massen blandes automatisk i røret og påføres med fugepistol.
 • Kan slibes (let at slibe efter ca 15-30 minutter) og overmales.
 • Næsten lugtfri.
 • Styrenfri.
 • Vejrbestandig.
 • 2 stk. blanderør medfølger.
 • Kan også blandes på en plan flade med en spartel.
 • En åbnet patron kan anvendes igen ved at skifte blanderør.
 • KEMISK TRÆ 165 ML

  KEMISK TRÆ 165 ML

  Art. 20-5328
  Egetræ
  8490
  514,55 / L
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • KEMISK TRÆ 165 ML

  KEMISK TRÆ 165 ML

  Art. 20-5327
  Fyrretræ
  7990
  484,24 / L
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også