7990
79,90 / L

Interiør trægrunder

Art. 36-763

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Grund- og mellemstrygningsmaling med tilpasset viskositet til indendørs brug. Opfylder de højeste krav til hæftning, fordeling, slibe- egnethed og fylde. Hæfter godt på alle overflader, såvel tidligere malede som umalede, f.eks. metal- og træoverflader samt vanskelige flader som kakler og laminat. Egner sig ligeledes som grundmaling ved sugende underlag f.eks. vævtapeter, eller som spærrende isoleringsgrunder på nikotin-, fugt- eller røgskadede overflader. Isolerer selv løst hæftende overflader som limfarver.
Giver en mat slibbar overflade med en suveræn fordeling, hæftning og fylde.
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder: N-Formylmorpholine. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
    • Tørretid: Dammtorr efter 1–2 h. Övermålningsbar efter 5 h. Genomtorr efter 12–24 h

Andre kunder købte også