7990
79,90 / L

Interiør trægrunder

Art. 36-763

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Grund- og mellemstrygningsmaling med tilpasset viskositet til indendørs brug. Opfylder de højeste krav til hæftning, fordeling, slibe- egnethed og fylde. Hæfter godt på alle overflader, såvel tidligere malede som umalede, f.eks. metal- og træoverflader samt vanskelige flader som kakler og laminat. Egner sig ligeledes som grundmaling ved sugende underlag f.eks. vævtapeter, eller som spærrende isoleringsgrunder på nikotin-, fugt- eller røgskadede overflader. Isolerer selv løst hæftende overflader som limfarver.
Giver en mat slibbar overflade med en suveræn fordeling, hæftning og fylde.
Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder: N-Formylmorpholine. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også