9990
133,20 / L

Lakmaling

Art. 36-7212

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Uretanalkydbaseret dækmaling til træ og metal. Kan anvendes både inden- og udendørs. Giver en hård, elastisk og ridsefast overflade. Med aktiv rustbeskyttelse. Påføres med pensel, rulle eller sprøjtepistol.
Specielle egenskaber
Giver en fyldig og slidstærk overflade med fremragende sammenflydning og ensartet glans. I kraft af den afstemte viskositet kan den også let påføres på lodrette overflader. Indeholder aktive rustbeskyttende stoffer, der giver en simpel form for rustbeskyttelse. Hvis der ikke kun ønskes en midlertidig rustbeskyttelse, skal der grundmales med rustbeskyttende primer. Metalmalingen flyder sammen til en jævn og hård overflade, hvorfor den med fordel kan bruges også til sprøjtemaling af træværk indendørs.
Hvid, blank
Advarsel
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
    • Farve: Hvid, blank
    • Volumen: 0,75 l

Andre kunder købte også