7990
79,90 / L

Allround sprayrengøring

Art. 36-394

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Perfekt til fjernelse af pletter på tekstiler og tæpper. Virker på f.eks. mad-, vin- og fedtpletter, der ellers kan være svære at fjerne. Også udmærket til at fjerne snavs og misfarvninger på fliser og flisefuger i køkken og badeværelse. 1 l.
Advarsel
Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter