6990
139,80 / L

Radiatorspray

Art. 36-5846

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Akrylmaling med stor dækkeevne til radiatorer. Perfekt til reparation og ommaling af gamle radiatorer. Berøringstør efter 10-20 min. Hvid. 400 ml.

Brugsanvisning: For bedst muligt resultat afmonteres radiatoren og males på et plant underlag, gerne udendørs. Hvis radiatoren skal males, hvor den sidder, skal alle bagved- og omkringliggende overflader afdækkes omhyggeligt. Rens radiatoren for snavs og støv. Omryst dåsen i mindst 3 min. Sprøjt i en afstand på 25 cm. Påfør flere tynde lag. Rens dysen efter brug. Berøringstør efter 10-20 min. Gennemtør efter 1 døgn.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også