159,-
39,75 / L

Bjælkeolie

Art. 36-765
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Bjælkeolie er et godt penetrerende træpåstrygningsmiddel til stolper og andet udendørs træværk, over og i jorden. Gør tømmeret godt vandresistent. Påføres i rigelig mængde. Sort. 4 l.

Anvendelsesområde
Først og fremmest beregnet til udvendig behandling og opfriskning af stolper og andet træværk som ligger direkte på jorden. Også til indfarvning af tømmer, som skal have en meget mørk overflade, dog ikke til sæder og ryglæn.

Specielle egenskaber
Lille viskositet med meget høj penetrationsevne. Gør træværket modstandsdygtigt overfor vand. OBS! Kan ikke overmales med maling (giver ’gennemblødning’).

Brugsvejledning
Underlaget skal være rent og tørt. Påføres i rigelig mængde med en tæt pensel. Påfør flere gange, til træværket er mættet.

Tips
Brug helst engangshandsker.

Tekniske specifikationer
 • Anvendelsesområde: Udendørs på træ
 • Påføring: Pensel eller dyppes
 • Bindemiddel: Oxyderende bitumen
 • Densitet: 0,85 iht. SS-184111
 • Viskositet: 15 sek. iht. SS-184115cP
 • Tørstofindhold: 19 volumen-%
 • Forbrug: 3–8 m²/l afhængigt af om træet er høvlet eller uhøvlet
 • Tørretid: 12–24 timer, afhængigt af temperatur og luftfugtighed
 • Fortynder/rengøring: Mineralsk terpentin/ alifatiske kulbrinter
 • Farve: Mørk brun
 • Brandklasse: 3
 • Opbevaring/transport: 2 år i uåbnet emballage
 • Temperatur ved påføring: Over +4 °C
 • Indeholder: Bitumenopløsning
 • VOC-grænseværdi (kat A/h): 750 g/l (2010)
 • Produktets VOC: < 750 g/l
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Undgå indånding af damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også