Fra
129,-

Bjælkeolie

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Bjælkeolie er et godt penetrerende træpåstrygningsmiddel til stolper og andet udendørs træværk, over og i jorden. Gør tømmeret godt vandresistent. Påføres i rigelig mængde. Sort. 3 l.

Anvendelsesområde
Først og fremmest beregnet til udvendig behandling og opfriskning af stolper og andet træværk som ligger direkte på jorden. Også til indfarvning af tømmer, som skal have en meget mørk overflade, dog ikke til sæder og ryglæn.

Specielle egenskaber
Lille viskositet med meget høj penetrationsevne. Gør træværket modstandsdygtigt overfor vand. OBS! Kan ikke overmales med maling (giver ’gennemblødning’).

Brugsvejledning
Underlaget skal være rent og tørt. Påføres i rigelig mængde med en tæt pensel. Påfør flere gange, til træværket er mættet.

Tips
Brug helst engangshandsker.

Tekniske specifikationer
 • Anvendelsesområde: Udendørs på træ
 • Påføring: Pensel eller dyppes
 • Bindemiddel: Oxyderende bitumen
 • Densitet: 0,85 iht. SS-184111
 • Viskositet: 15 sek. iht. SS-184115cP
 • Tørstofindhold: 19 volumen-%
 • Forbrug: 3–8 m²/l afhængigt af om træet er høvlet eller uhøvlet
 • Tørretid: 12–24 timer, afhængigt af temperatur og luftfugtighed
 • Fortynder/rengøring: Mineralsk terpentin/ alifatiske kulbrinter
 • Farve: Mørk brun
 • Brandklasse: 3
 • Opbevaring/transport: 2 år i uåbnet emballage
 • Temperatur ved påføring: Over +4 °C
 • Indeholder: Bitumenopløsning
 • VOC-grænseværdi (kat A/h): 750 g/l (2010)
 • Produktets VOC: < 750 g/l
 • BJÆLKEOLIE SORT 4 L

  BJÆLKEOLIE SORT 4 L

  Art. 36-7650
  4 l.
  169,-
  42,25 / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BJÆLKEOLIE SORT 3 L

  BJÆLKEOLIE SORT 3 L

  Art. 36-7651
  3 l.
  129,-
  43,- / L

Andre kunder købte også