Fra
125,-

Grundolie

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
GRUNDOLIE er et træbeskyttelsesmiddel baseret på fed alkyd, kinesisk træolie og linolie. Specielt tilpasset til at fungere som en første penetrerende grundolie (lag) i maleprocessen, såvel ved ny- som ved ommaling. Trænger ind i træet uden at danne overfladelag. Modvirker revnedannelse, blåsplint og skimmelsvamp samt giver en overordentlig god vedhæftning for senere malingslag.

Maleråd: Træet skal være helt tørt (14 % fugtighed) og rent. Olien skal trænge godt ind i træet uden at danne overfladelag. Undgå blanke pletter på knaster og mættet træ ved at tørre af med en klud fugtet med alifatnafta/mineralsk terpentin.

Indeholder tørrende olier. Risiko for selvantænding af klude, tvist etc. Brugte klude, tvist m.m. lægges i vand eller brændes.

VOC-grænseværdi (kat A/h): 750 g/l (2010). Produktets VOC: < 750 g/l.

 • Anvendelsesområde: Udendørs.
 • Påføring: Pensel eller dypning.
 • Bindemiddel: Højpenetrerende alkyd-, kina- og linolie.
 • Forbrug: 4–8 m²/l
 • Tørretid: 6 timer. Kan males igen efter 12 timer.
 • Tørstofindhold: 16 % af vægten.
 • Opbevaring: Tørt, køligt.
 • Farve: Farveløs.
 • Fortynding/rengøring: Alifatnafta/mineralsk terpentin.
 • GRUNDOLIE 1L

  GRUNDOLIE 1L

  Art. 36-793
  1 l
  125,-
  125,- / L
  Fare
  Indeholder 3-Iod-2-propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Fremkald IKKE opkastning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
 • GRUNDOLIE 3L

  GRUNDOLIE 3L

  Art. 36-794
  3 l
  249,-
  83,- / L
  Fare
  Indeholder 3-Iod-2-propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Fremkald IKKE opkastning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også