Fra
105,-

Grundolie V

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Dybt penetrerende, vandfortyndbar grundingsolie, der er beregnet til brug som første lag ved ny- og overmaling af udendørs træværk. Beskytter træværket mod vandindtrængen samt mod mug og algevækst.

Brugsanvisning: Træet skal være helt tørt og rent. Skrab løs maling af. Vask med facaderens, skyl af med vand og lad træet tørre. Olier med Grundolja V. Vær omhyggelig med samlinger, endetræ, sømhoveder og evt. revner i træet. Påfør rigeligt, indtil træværket er mættet. Tør mættet træværk af med en fugtig klud. Kan overmales med vandfortyndbar udendørs grundmaling (Grundmaling V).

Tekniske data:
 • Anvendelsesområde: Udendørs.
 • Påføring: Pensel.
 • Bindemiddel: Linolie.
 • Forbrug: 4-8 m²/liter.
 • Tørretid: ca. 6 timer. Kan overmales efter 12 timer.
 • Farve: Farveløs.
 • Densitet: 1,00 g/cm³.
 • Tørstofindhold: 12 volumenprocent.
 • Betingelser ved maling: Over +4 °C.
 • Fortynding/rengøring: Vand.
 • Opbevaring: Frostfrit. Maks. 2 år i uåbnet emballage.
 • GRUNDOLIE V 1 L

  GRUNDOLIE V 1 L

  Art. 36-7662
  1 l
  105,-
  105,- / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
 • GRUNDOLIE V. 3L

  GRUNDOLIE V. 3L

  Art. 36-7663
  3 l
  219,-
  73,- / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også