9490
94,90 / L

Teakolie

Art. 36-3661
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Anvendelsesområde:
Tørrende alkydtræolie til behandling af tidligere olierede eller ubehandlede udendørsmøbler mv. af teak.

Særlige egenskaber:
Olien er klar, tørrende og med lav viskositet. Hårde træsorter er ofte meget fede. Ydertræet falmer imidlertid hurtigt. Olien giver en god beskyttelse mod fugt, da den trænger ind i og udfylder træporerne, så der dannes et vandafvisende olielag. En behandling giver oftest en frisk overflade. Olien indeholder voks og er derfor smudsafvisende.
Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 3-Iod-2-propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    • Densitet: Ca 0,87
    • Volumen: 1 l

Andre kunder købte også

Relaterede produkter