9990
99,90 / L

Teakolie

Art. 36-3661

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Anvendelsesområde:
Tørrende alkydtræolie til behandling af tidligere olierede eller ubehandlede udendørsmøbler mv. af teak.

Særlige egenskaber:
Olien er klar, tørrende og med lav viskositet. Hårde træsorter er ofte meget fede. Ydertræet falmer imidlertid hurtigt. Olien giver en god beskyttelse mod fugt, da den trænger ind i og udfylder træporerne, så der dannes et vandafvisende olielag. En behandling giver oftest en frisk overflade. Olien indeholder voks og er derfor smudsafvisende.
Indeholder 3-Iod-2-propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
    • Densitet: Ca 0,87 g/cm3
    • Påføringsbetingelser: Över +4 °C, ej för varmt
    • Tørretid: Ca 1 dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet
    • Volumen: 1 l

Andre kunder købte også