Fra
249,-

Terrasselasur

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Terrasselasur er en pigmenteret olielasur på opløsningsmiddelbasis, fortrinsvis til imprægneret træ udendørs. Giver en effektiv dybdebeskyttelse. 2,5 l.

Produktet er baseret på silikonealkyd, som har den bedste UV-bestandighed blandt alle eksisterende alkydolier, samt på kinesisk træolie, som har den bedste penetration og største vandresistens af alle olier. Terrasselasur er fremstillet med den absolut bedste og mest moderne teknologi, bl.a. anvendes moderne nanoteknik for at minimere farveændringer.

Terrasselasur indeholder ingen tensider, hvilket yderligere nedsætter risikoen for optagelse af fugt. Den modvirker revnedannelser, blåskimmel og mug. Produktet anbefales til udendørs terrasser, haveindretninger og -møbler samt iøvrigt, hvor man ønsker en transparent træbeskyttelse uden at opbygge et farvelag. Oliens dybt penetrerende egenskaber gør produktet ideelt til anvendelse på f.eks. teak og andre hårde eller olieholdige eksotiske træsorter. Terrasselasur er ligeledes det bedste alternativ til maling af træhuse, hvor man vil undgå en overflade, som kan krakelere.

Brugsanvisning:
Underlaget skal være fast, tørt og rent, stålbørstet og/eller slebet. Løst, porøst og nedbrudt træ fjernes. Påfør Terrasselasur med pensel, dupning eller klud, indtil fladen er mættet. Efter nogle minutter tørres overskydende lasur af med en klud eller svamp. Når det er tørt, gentages behandlingen efter behov. Terrasselasur skal trænge ned i underlaget og ikke danne en film ovenpå. Det høje tørstofindhold gør, at Terrasselasur ikke egner sig som grundolie med efterfølgende bemaling.

OBS! Risiko for selvantænding, idet produktet indeholder tørrende olier. Klude, twist etc., som anvendes, skal derfor lægges i vand eller brændes.

VOC-grænseværdi (Kat A/c): 700 g/l (2010). Produktets VOC: < 700 g/l.

 • Anvendelsesområde: Udendørs på træ
 • Forbrug: 6–10 m²/l
 • Tørretid: ca. 1 døgn, afhængig af temperatur og luftfugtighed
 • Opbevaring: 2 år i uåbnet emballage
 • Farve: Honning, Burmateak, Tjærebrun
 • Fortynding/rengøring: Fortynder/mineralsk terpentin
 • Viskositet: 30-40 s., 3 mm bæger 'Glans: Afhængig af underlaget
 • Brandfareklasse: 3
 • Densitet: ca 0,88 g/cm³
 • Tørstofindhold: 31 volumen-%
 • TERRASSELASUR 2,5L

  TERRASSELASUR 2,5L

  Art. 36-789
  Honning
  259,-
  103,60 / L
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
 • TERRASSELASUR 2,5L

  TERRASSELASUR 2,5L

  Art. 36-791
  Tjærebrun
  249,-
  99,60 / L
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
 • TERRASSELASUR 2,5L

  TERRASSELASUR 2,5L

  Art. 36-790
  Burmateak
  259,-
  103,60 / L
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også