Fra
105,-

Copperol

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Findes i brun. Først og fremmest beregnet til groft træ, såsom sveller, hegnspæle, broer etc. Omrør grundigt før og under brug! OBS! Risiko for selvantændelse, fordi produktet indeholder linolie. Klude, twist osv., som anvendes, skal derfor lægges i vand eller brændes.

VOC-grænseværdi (kat A/h): 750 g/l (2010). Produktets VOC: < 750 g/l.

Anvendelsesområde:
Udendørs på træ Påføring: Nem at påføre med med svamp, pensel eller sprøjte. En god måde at sikre sig rigelig indtrængning på er at lægge træet i en beholder fyldt med Copperol, til træet er helt mættet og ikke suger mere til sig.
Forbrug: 6-8 m²/l.
ørretid: Ibrugtagning efter ca. 6 timer.
Opbevaring: Tørt, køligt.
Farve: Brun.
Fortynding/rengøring: Fortynder.
 • COPPEROL 1L BRUN

  COPPEROL 1L BRUN

  Art. 36-781
  Brun, 1 l
  105,-
  105,- / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
 • COPPEROL 5L BRUN

  COPPEROL 5L BRUN

  Art. 36-782
  Brun, 5 l
  329,-
  65,80 / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
 • COPPEROL BRUN, 3 L

  COPPEROL BRUN, 3 L

  Art. 36-7820
  Brun, 3 l
  199,-
  66,33 / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også