Fra
125,-

Grundmaling

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Anvendelsesområde
Kan generelt anvendes til al grundmaling af træ udendørs. Også til grunding på gammel oliemaling/linoliemaling før overmaling. Kan ligeledes bruges som grundmaling ved f.eks. isolering af brand- eller vandskadede overflader indendørs samt til andre typer almindelig grunding.

Særlige egenskaber
Grundmaling er en traditionel mat grundmaling til træ udendørs. Malingen dækker godt, har god gennemtrængningsevne og udmærket vedhæftning og fylde. Grundmaling er det naturlige valg ved førstegangs maling udendørs.

Brugsanvisning
Gamle rensede overflader vaskes med grundrensemiddel og skylles med vand, hvorefter det skal tørre godt. Ved svampeangreb skal overfladen behandles med et skimmeldræbende middel. Grundingen foregår med ufortyndet Grundmaling, eller fortyndet med 10–15 % mineralsk terpentin, når der males på hårdt eller harpiksfyldt træværk. Påføres med en tæt pensel og arbejd malingen godt ind i træet. Vær specielt opmærksom på at behandle endetræ og revner i træværket grundigt. Disse flader bør behandles med grundolie før grundmalingen. Undgå at male på varme eller solbeskinnede flader. Varmen gør, at opløsningsmidlet hurtigt trænger ud således, at bindemidlet ikke får tid til at trænge ind i træet, hvilket medfører en dårlig vedhæftning.

Tips
Hvis dåsen ikke tømmes helt, sættes låget godt på. Opbevar derefter dåsen med bunden opad. Skind som eventuelt dannes, havner således i bunden af dåsen.

Tekniske specifikationer:
 • Anvendelsesområde: Udendørs på træ eller indendørs som forankringsmaling.
 • Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte
 • Glans: Mat
 • Densitet: 1,44 ifølge SS-18 41 11
 • Viskositet: 250 cP (let tixotrop)
 • Tørstofindhold: 63 volumen-%
 • Rækkeevne: 4–7 m²/l (savet træ)
 • 7–12 m²/l (høvlet træ)
 • Tørretid: Kan overmales efter 16–32 t.
 • Fortynding/rengøring: Mineralsk terpentin/Lavaromatisk mineralsk terpentin
 • Farve: Hvid
 • Brandklasse: 3
 • Lagring/transport: 2 år i ubrudt emballage
 • Forhold ved maling: Over +4 °C, ikke for varmt
 • Grænseværdi VOC: (kat A/d) 300 g/l. (2010)
 • Produktet indeholder maks.: 300 g/l VOC
 • EKSTERIØR TRÆGRUNDER 3L

  EKSTERIØR TRÆGRUNDER 3L

  Art. 36-792
  3 L
  249,-
  83,- / L
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
 • EKSTERIØR TRÆGRUNDER 1L

  EKSTERIØR TRÆGRUNDER 1L

  Art. 36-764
  1 L
  125,-
  125,- / L
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også