Fra
8490

Mur- og pudsgrunder

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Vandbaseret silikatprimer til grunding af mineralske facader udendørs samt til pudsede flader indendørs, hvor der er risiko for fugt. Også velegnet som facadeimprægnering på teglsten samt som støvbinder og vedhæftningsprimer på betongulve. Mur- og pudsgrund er også en effektiv problemløser, der binder gamle kalkede overflader uden at påvirke diffusionsåbenheden. I systemmaling med Mur- og pudsgrund som primer og med Mur- og pudsmaling som topmaling bliver resultatet et underlag, der kan ånde og er stærkt fugtafvisende.
 • MUR- OG PUDSGRUNDER 5L

  MUR- OG PUDSGRUNDER 5L

  Art. 36-725
  5 l
  189,-
  37,80 / L
  Indeholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.
 • MUR- OG PUDSGRUNDER 1L

  MUR- OG PUDSGRUNDER 1L

  Art. 36-724
  1 l
  8490
  84,90 / L
  Indeholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.
  • Densitet: 1,1 g/cm3
  • Påføringsbetingelser: Över +8 °C, inte för varmt
  • VOC: (Kat A/h): 30 g/l (2010)

Andre kunder købte også