189,-
18,90 / L

Rødmaling, 10 l

Art. 37-0000

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Vandbaseret slamfarve til udendørs malearbejde. Forstærket med linolie. Fri for blyforbindelser. Velegnet til nyt uhøvlet træværk eller til genmaling af tidligere slammalede overflader. Dækkeevne: ca 3 m²/l. Vedligeholdelsesinterval 5-6 år. Malingen indeholder skimmeldræbende middel og giver god beskyttelse mod begroning. Tørretid: ca 1 time ved 20 °C. Opbevares frostfrit.
Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT), Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

Andre kunder købte også