135,-
135,- / L

Vinduesmaling

Art. 36-017

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Vinduesmaling til maling af vinduer og andre træemner. 1 l.

 • Glans: Blank
 • Påsmøring: Rulle, pensel eller sprøjte.
 • Fortynding: Mineralsk terpentin 3-5% ved brug af pensel. Op til 10% ved brug af sprøjte.
 • Tørretid (+23°C, 65% relativ luftfugtighed): 16-32 timer.
 • Antal lag: 1 eller 2.
 • Kan overmales: efter 16 timer.
 • Strækkeevne: 6-10 m²/liter (høvlet træ).
 • Rengøring af værktøj: Med mineralsk terpentin.
 • Maletemperatur: +5°C til +35°C.
 • Bindemiddel: Alkydolie.
 • Opløsningsmiddel: Alifatisk nafta.
 • Opbevaringstid: Uåbnet dåse, normale forhold og temperaturer: 24 måneder.
 • Grænseværdi VOC: (kat A/d 2010) 300 g/l.
 • Produktet indeholder maks: 300 g/l VOC.
 • PR-nr 159 20 10
 • MAL: 2-1
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder: N-Formylmorpholine. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også