Fra
3490

Beton 25 kg, C32/40

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fin- og grovbeton til støbning inde og ude. Bruges til støbning af blokke, trapper, vægge, fundamenter, strøer og reparationer. Giver god frostmodstand.
 • GROVBETON 25 KG

  GROVBETON 25 KG

  Art. 86-5584
  Grovbeton, kornstørrelse 12 mm. Lagtykkelse: > 50 mm
  3490
  1,40 / KG
  Fare
  Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
 • FINBETON 25 KG

  FINBETON 25 KG

  Art. 86-5585
  Finbeton, kornstørrelse: 6 mm. Lagtykkelse: 20–100 mm
  4490
  1,80 / KG
  Fare
  Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også