3990

Arbetshandskar vinter 579

Art. 38-2814

Pay & Collect

Submit your order now and collect your items at your local Biltema store in 2 hours!
This is how Pay & Collect work
Ger bra grepp vid bygg/anläggning, trädgård och underhållsarbete. Doppad ¾ i latex för skydd över handflata och knogar. Skyddar mot fysisk och mekanisk påverkan samt mot kyla. Färg: Fluorescerande orange för god synlighet.

Tekniska data:
  • Material, handske: Akryl *Material, beläggning: Latex *Material, resår: Polyester
CE-märkning:
Denna produkt är CE-märkt i enlighet med direktivet för personlig skyddsutrustning, 89/686/EEC. Den uppfyller direktivets krav på ofarlighet, bekvämlighet och effektivitet.

Godkännanden:
Denna produkt är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande standarder. *EN 420:2003+A1:2009 – Allmänna krav på skyddshandskar. *EN 388:2003 – Handskar för skydd mot mekaniska risker. *EN 511:2006 – Handskar för skydd mot kyla. *Produkten överensstämmer med begränsningsreglerna i Annex XVII av den europeiska REACH-förordningen.

En närmare beskrivning av prestandanivåerna för handsken visas nedan.

EN 388:2003 – Handskar för skydd mot mekaniska risker.
Denna handske uppfyller kraven enligt EN 388, med prestandanivå enligt tabell.

|=Testad egenskap |=Nivå, handske |=Max. nivå |Nötningsmotstånd a) |2 |4 |Skärmotstånd b) |3 |5 |Rivmotstånd c) |3 |4 |Punkteringsmotstånd d) |2 |4
Skyddsnivå12345 |Nötningsmotstånd a) |100 |500 |2000 |8000 |- |Skärmotstånd b) |1,2 |2,5 |5,0 |10,0 |20,0 |Rivmotstånd c) |10 |25 |50 |75 |- |Punkteringsmotstånd d) |20 |60 |100 |150 |-
a) Antal varv i slipmaskin.
b) Motstånd mot roterande skärblad (index).
c) Provstycke som rivs i motsatt riktning (Newton).
d) Skarp syl pressas mot provstycket (Newton).

EN 511:2006 – Handskar för skydd mot kyla.
Denna handske uppfyller kraven för kontaktkyla enligt EN 511:2006, med prestandanivå enligt tabell (X = ej testad egenskap).

|=Testad egenskap |=Nivå, handske |=Max. nivå |Konvektionsskyla |X |4 |Kontaktkyla |2 |4 |Vattenpenetration |X |1
Skyddsnivå01234 |Konvektionskyla (I) |I ≤ 0,10 |0,10 ≤ I |0,15 ≤ I |0,22 ≤ I |0,30 ≤ I |Kontaktkyla (R) |R ≤ 0,025 |0,025 ≤ R |0,050 ≤ R |0,100 ≤ R |0,150 ≤ R |Vattenpenetration |Penetration |Ingen penetration | | |

Säkerhetsinformation:
Handsken skyddar mot fysisk och mekanisk påverkan samt mot kyla. Skyddsnivåerna gäller för handflatan på en ny, otvättad och ej omarbetad handske. Testad enligt gällande standarder. Handsken skall ej: *Vara i kontakt med eld. *Användas vid risk för intrassling i rörliga maskindelar.

Väta kan försämra den isolerande prestandan. Förvara vid normal temperatur och luftfuktighet samt på en ren, täckt och ventilerad plats. Skadade handskar skyddar ej och skall kasseras.

Other customers also bought