Poolrengøring - sådan håndterer du vandet i din pool

Poolrengøring - sådan håndterer du vandet i din pool

Når det kommer til poolpleje findes der fire grundlæggende trin som du bør udføre for at vandet skal holde sig friskt og klart. Mål pH-værdi og klorværdi 2-3 gange om ugen. Der findes test strips som måler disse værdier samtidigt.

Enkel poolpleje i fire trin

1. Kontrollér pH-værdien

Vandets pH-værdi er afgørende for vandkvaliteten og for dem som bader i poolen. pH-værdien påvirker både vandbalancen og desinfektionen. Det første og vigtigste trin er derfor at måle pH-værdien, som skal ligge mellem 7,0 og 7,4.
 
Ved for høj pH-værdi kan hud og øjne blive irriterede, samtidigt med at desinfektionsmidlets effekt mindskes. Hvis pH-værdien er for lav bliver desinfektionsmidlet aggen og dem som bader i den.

2. Desinficér

Poolvandets udsættes løbende for små partikler, snavs, sporer og bakterier. Eftersom bakterier udbreder sig hurtigt, kræves der klor for at desinficere og modvirke bakterietilvæksten. Ideél klorværdi i poolvandet er 1-1,5 ppm (mg/l). Gennem regelmæssigt tilsat klor holder du badevandet rent og hygiegnisk.
 
Mængden af klor afhænger af vandets temperatur og hvor mange som bader og hvor ofte de bader. Jo varmere temperatur desto mere klor behøves. Og jo oftere poolen anvendes og jo flere som bader i den, desto mere forurenet bliver vandet og jo mere mere klor må tilsættes.
 
Ved nyopfyldning af poolvand eller ved problem med vand kvaliteten må en chockbehandling gennemføres. Det indebærer en højere dosis desinfektionsmiddel for at dræbe alger og rense vandet for øvrig snavs. Vent to døgn og sikre dig med en måling af klorvandet at værdien ligger indenfor det ideélle område 1-1,5 ppm (mg/l)
 

3. Gør vandet klart

For at modvirke grumset vand i poolen anvender du klaringsmiddel. Det giver klart og badevenligt vand samtidigt med at midlet modvirker belægninger i poolen. Klaringsmidlet er i flydende form og bør derfor blandes med vand inden det hældes i poolen.

 

4. Flokning af vandet

Grumset vand kommer af smudspartikler som flyder rundt i vandet. Så er "flokning" en god metode. Flokningsmidlet trækker de små partikler til sig og danner større klumper som senere fanges op af poolens sandfilter eller synker til bunds og kan støvsuges med en poolstøvsuger. Resultatet bliver krystalklart vand.
 
Flokningsmiddel kan anvendes både løbende og som forebygning. I pools med filterpatron (Papirsfilter) skal flokningsmiddel anvendes i begrænset omfang for at undgå at skade filterpatronen.

 

Mere om poolpleje

Læs mere om poolpleje og vedligehold i fire trin i vores poolpleje guide. Når du køber Biltemas startkit til poolpleje får du poolpleje guiden med. I guiden og på Biltemas hjemmeside finder du også alle produkter du behøber til vedligehold af din pool.