2990
29,90 / L

Shampoo til campingvogn/autocamper

Art. 36-7502
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Koncentreret, kan fortyndes med vand op til 20 gange. Fri for opløsningsmidler. Biologisk let nedbrydeligt. Påføres ved højtryksvask, blød børste eller klud. 1 l.

Sådan gør du:
  • Normalt snavs: 1 del koncentrat fortyndes med 10–20 dele vand.
  • Kraftigt snavs: 1 del koncentrat fortyndes med 5–10 dele vand.
  • Ved højtryksvask: 1 del koncentrat fortyndes med 5 dele vand.
  1. Påføres ved højtryksvask, blød børste eller klud.
  2. Lad opløsningen virke i nogle minutter, men lad den dog ikke tørre.
  3. Bearbejd snavset med svamp eller børste
  4. Skyl af med vand.
Beskyttelsesforskrifter: Anvend beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for stænk. Indeholder anioniske overfladeaktive stoffer <5 %.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter