3690
36,90 / L

Shampoo til campingvogn/autocamper

Art. 36-7502

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Koncentreret, kan fortyndes med vand op til 20 gange. Fri for opløsningsmidler. Biologisk let nedbrydeligt. Påføres ved højtryksvask, blød børste eller klud. 1 l.

Beskyttelsesforskrifter: Anvend beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for stænk. Indeholder anioniske overfladeaktive stoffer <5 %.
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter