7490
149,80 / L

Sprayrengøring til campingvogn/autocamper

Art. 36-7504

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Rengøringsmiddel til glasfiber, metal, lakerede flader og vinyl. Efterlader ingen mat overfladefilm. 500 ml.
  • Spray det på og tør det af.
  • Fjern olie, fedt, sod og pletter.
  • Fjerner ikke voks eller polish.
ADVARSEL!
Afprøv først midlet på en lille og skjult del af fladen. Hvis der forekommer en uheldig reaktion, bør midlet absolut ikke anvendes til dette materiale. Visse typer indvendige klistermærker og malede stripes kan misfarves af midlet.

Indeholder aniontensider, 5–15 % og EDTA <5 %.
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter