5990
119,80 / L

Sprayrengøring til campingvogn/autocamper

Art. 36-7504
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Rengøringsmiddel til glasfiber, metal, lakerede flader og vinyl. Efterlader ingen mat overfladefilm. 500 ml.

  • Spray det på og tør det af.
  • Fjern olie, fedt, sod og pletter.
  • Fjerner ikke voks eller polish.
Sådan gør du:
Midlet sprayes på den snavsede overflade. Lad det virke et øjeblik. Meget snavsede overflader bearbejdes med en svamp eller børste. Skyl straks midlet og det løse snavs væk. Tør efter med en ren klud. På meget snavsede overflader kan en gentagelse af behandlingen være nødvendig.

ADVARSEL!
Afprøv først midlet på en lille og skjult del af fladen. Hvis der forekommer en uheldig reaktion, bør midlet absolut ikke anvendes til dette materiale. Visse typer indvendige klistermærker og malede stripes kan misfarves af midlet.

Indeholder aniontensider, 5–15 % og EDTA <5 %.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter