7490
998,67 / L

Supersmøremiddel

Art. 36-692

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
En kombination af fluorpolymer, molybdæn og specielle komponenter, der reducerer slid på følsomme dele. Efterlader en robust og stabil voksfilm med lav friktionskoefficient og god modstandsdygtighed over for vand og snavs. Letflydende, trænger hurtigt ind i kabelstrømper, lejer, bremse- og gearmekanismer. Fjerne mislyde og øger effektiviteten for drivenheden. 75 ml.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter