7490
998,67 / L

Supersmøremiddel

Art. 36-692

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
En kombination af fluorpolymer, molybdæn og specielle komponenter, der reducerer slid på følsomme dele. Efterlader en robust og stabil voksfilm med lav friktionskoefficient og god modstandsdygtighed over for vand og snavs. Letflydende, trænger hurtigt ind i kabelstrømper, lejer, bremse- og gearmekanismer. Fjerne mislyde og øger effektiviteten for drivenheden. 75 ml.
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter