Køb & Hent Drive In  - Køb på nettet og hent i varehuset efter 30 minutter Biltema Appen  - 19.000 produkter i din lomme! Mit Biltema  - Digitale kvitteringer, ekstra rabatter og meget mere!

Havepumper og dykpumper

En dykpumpe er næsten uundværligt i hus- og haveejerens arsenal. De fleste har efterhånden oplevet oversvømmede kældre og garager med klimaforandringer og medfølgende skybrud og stormvejr - i den grad at mange husejere også kender den under navnet kælderpumpe eller drænpumpe. Biltema har mange forskellige type pumper i høj kvalitet til en rimelig pris, så du altid kan sikre dig mod skybrud og oversvømmelse.

Se også vores lænsepumper: 

Lænsepumper til både>>

En dykpumpe er et effektivt stykke værktøj til at fjerne vand fra oversvømmede kældre. Den kan også bruges til at tømme have- og svømmebassiner og til dræning af brønde, havesøer og -damme samt børnenes badebassiner. En dykpumpe kan også bruges til at fjerne overfladevand på udendørsarealer, og kan klare rent til let beskidt vand - se dog altid efter i specifikationerne til den enkelt pumpe.
Bådejere kan også have brug for en dykpumpe, der kan tømme fritidsbåd eller joller for vand.

Du kan få brug for en pumpe hele året rundt. Biltema havepumper og dykpumper holder en  høj kvalitet og kan klare en række forskellige opgaver for dig.
Du får både benzin- og eldrevne pumper, samt tilbehør som pumpeslanger, drypslanger. filter, nipler og vandkoblinger. Vi har både pumper til midlertidig og faste installationer, hvor pumpen også kan fungere som vandforsyning til fritidshuse eller permanent dræn til fjernelse af grundvand eller sivevand. Du finder også trykpumper og benzindreven pumper, der både kan bruges til at pumpe vand væk, og til automatisk vanding og vandforsyning.

Dykpumpen er nem i brug

Dykpumpen registrerer selv vandstand via en niveauføler - en dyk- eller svømmeafbryder - og går i gang med at pumpe. Det vil sige at du blot tilslutte pumpen og placerer pumpen i vandet, der skal pumpes væk, så starter den af sig selv. Niveauføleren består som oftest af en lille bold i et rør. Registrerer den ikke vandstanden umiddelbart, kan du vippe pumpen en smule fra side til side. Når du benytter pumpen, skal du sikre at vandet bliver pumpet væk til en kloak eller brønd/sivebrønd, der har kapacitet til at modtage vandet, så vandet ikke gensiver.

Det skal du være opmærksom på når du køber en dykpumpe

Købe en pumpe med tilstrækkelig kapacitet til dit behov. Du skal være opmærksom på disse fire parameter især:

 • Hvor mange liter vand pr. time har dykpumpen kapacitet til?
 • Hvor dybt kan du sænke pumpen i vand?
 • Hvor højt kan pumpen hæve vandet?
 • Hvilken slangelængde og diameter er pumpen dimensioneret til?
 • Hvor lavt kan dykpumpen suge vandet?

Det er placeringen af bundsi eller -sug, der bestemmer hvor lavt ned pumpen kan suge vandet. Det kan være ned til mellem 1/2 til 5 cm vand. Skal der fjernes yderligere vand, eks. i kælder, kan det fjernes med en vandstøvsuger. Derefter bør kælderen rengøres og affugtes i mindst to uge for at sikre at der ikke er tilbageværende fugt.

Du bør også sikre dig at pumpen kan klare eventuelt smuds og partikler i vandet. Skal du pumpe sort spildevand - dvs. spildevand med fækalierester, hvilket ofte kan opleves efter skybrud, hvor kloakkerne løber over - skal du have en pumpe, der er beregnet til denne brug. I så fald kan du også få brug for hjælp fra professionelle for at sikre at vandet bliver fjernet korrekt.

Sådan vedligeholder du din dykpumpe

 • Pas på at pumpen ikke går varm og brug kun pumpen indenfor den anbefalede kapacitet.
 • Lad ikke pumpen suge tør, så risikerer du at den brænder sammen.
 • Brug kun pumpen til rent eller let snavset vand, medmindre den er beregnet til andet.
 • Undgå at bruge pumpen til gråt spildevand eller vand med kemikalierester i, medmindre den er beregnet til sådan brug.
 • Skyl pumpen igennem med rent vand efter hver brug.
 • Skru løse dele af og rens dem efter brug.
 • Skift olie og tøm pumpen for benzin, hvis du kun bruger den med lange mellemrum.
 • Udskift sliddele, når de viser tegn på slid.

Trykpumper og motorpumper

Trykpumper hæver vand under tryk og kan benyttes til udendørs brusere, automatisk vanding og vandforsyning som permanent installation, hvor de fleste dykpumper kun bør anvendes som midlertidig installation til at fjerne vand. Skal du bruge pumpen som permanent installation eller til jævnlig brug, bør du sikre dig at pumpen er beregnet til permanent brug. Det er også en dog idé at kigge på lydniveau og pumpens generelle kvalitet, for at sikre at den kan holde til arbejdet.

Dear customer. You are using an old and outdated browser. Please upgrade in order to get best possible experience.