3490

Propan/butan

Art. 17-623

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Forsynet med selvlukkende, dobbeltvægget ventil. Passer til produkter med standardgevind 7/16”. Indhold 25 % propan, 75 % butan. Beholderen skal opbevares stående, beskyttes mod direkte sollys og ikke opbevares eller udsættes for temperaturer over +50 °C. 300 g.
Fare
Yderst brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter