3490

Propan/butan

Art. 17-623

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Forsynet med selvlukkende, dobbeltvægget ventil. Passer til produkter med standardgevind 7/16”. Indhold 25 % propan, 75 % butan. Beholderen skal opbevares stående, beskyttes mod direkte sollys og ikke opbevares eller udsættes for temperaturer over +50 °C. 300 g.
Fare
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Yderst brandfarlig gas.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter