7990
199,75 / L

Insektspray

Art. 14-2301

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Bekæmper hurtigt og effektivt insekter som f.eks. fluer og hvepse i stuer, køkkener, soveværelser, hestestalde og andre lukkede rum.
Fare
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder dipenten. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Undgå udledning til miljøet. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter