3490

Doseringsdispenser

Art. 36-474
Til klortabletter ved vedligeholdelsesklorering.