135,-

Klorfri bassinpleje

Art. 36-4709

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Smart ”all-in-one” produkt specielt udviklet til små pools i størrelserne 3.000-6.000 liter med pumpe (patronfilter eller sandfilterpumpe). Aqua Blanc+ lægger grunden til god vandpleje ved at desinficere og forebygge algevækst i poolen. Bygger på et enkelt to-komponent system, hvor der tilsættes to forskellige poser (A og B) til poolvandet ved opstart. Derefter tilsættes kun en pose A hver uge.

Læs mere om poolvedligeholdelse her
B
Fare
Forårsager alvorlig øjenskade. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter