2990

Lightergas, refil

Art. 17-750

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Til påfyldning af butangas, med standardmundstykke og 5 adaptere.
  • 150 g.
Påfyldning:
Produktet, der skal fyldes, holdes lodret med påfyldningsåbningen vendende opad. Slut gasflaskens ventil til den tilsvarende åbning på produktet. Tryk fast, og udfør et antal tryk (ca. 10 sekunder for hvert tryk).

Sørg for, at lighteren er helt tom for gas før påfyldning, idet blandning af forskellige gaskvaliteter kan få lighteren til at brænde dårligere eller slet ikke.
Fare
Yderst brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter