Fra
2490

Antibakteriel gel

Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Anvendes på tørre hænder og skal ikke vaskes af. Hygiejnisk og nemt på rejser, efter toiletbesøg, før måltider, når det er forkølelsestid m.m. Svagt parfumeret. Brugsanvisning: Den bedste effekt opnås ved først at vaske hænder med vand og sæbe. Tør hænderne. Gnid derefter omhyggeligt gelen ind i hænderne og lad dem lufttørre.
Indhold: Alcohol, aqua, isopropyl alcohol, MEK, carbomer.
 • ANTIBAKTERIEL GEL 2X50ML

  ANTIBAKTERIEL GEL 2X50ML

  Art. 36-8770
  2 x 50 ml
  2490
  249,- / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares på et godt ventileret sted. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • ANTIBAKTERIEL GEL 500ML

  ANTIBAKTERIEL GEL 500ML

  Art. 36-8771
  500 ml, med pumpe
  3990
  79,80 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares på et godt ventileret sted. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også