2490
33,20 / L

Badeværelsesrengøring

Art. 36-0062

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Sprayflaske med færdigblandet rengøringsmiddel. Løsner hurtigt og effektivt rester af snavs og sæbe samt kalkaflejringer, og efterlader en frisk duft og et skinnende rent resultat. Rengør alle flader i badeværelset som badekar, bruser, håndvask, WC og blandingsbatteri. 750 ml.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter