1990
26,53 / L

Badeværelsesrengøring

Art. 36-0062
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Sprayflaske med færdigblandet rengøringsmiddel. Løsner hurtigt og effektivt rester af snavs og sæbe samt kalkaflejringer, og efterlader en frisk duft og et skinnende rent resultat. Rengør alle flader i badeværelset som badekar, bruser, håndvask, WC og blandingsbatteri. 750 ml.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter