1790
895,- / L

Duftspray, toilet

Art. 36-0122
Et let tryk giver en frisk duft i badeværelset og på toilettet. Lille og fleksibel holder der nemt fastgøres på væggen med dobbeltklæbende tape. Med et nemt refillsystem der gør det let at skifte duft. Omfatter holder og spray, 10 ml.

Havduft, 2 stk.

Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder D-limonen og hexyl salicylate. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Beskyttes mod sollys. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Refill 10 ml

 • REFILL 10 ML HAVDUFT, 2 STK.

  REFILL 10 ML HAVDUFT, 2 STK.

  Art. 36-0122
  Havduft, 2 stk.
  1790
  895,- / L
  Fare
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder D-limonen og hexyl salicylate. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Beskyttes mod sollys. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter