099
11,90 / L
Tidligere pris 1690

Håndopvaskemiddel

Art. 36-5961

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Biltema Håndopvaskemiddel er et koncentreret, drøjt og økonomisk opvaskemiddel beregnet til håndopvask. Mildt og skånsomt mod hænderne. Lemon tea. Også egnet til let gulvrengøring samt til vask og fugtig aftørring af alle overflader, som tåler vand. Kan desuden anvendes til skånsom finvask i hånden. 1 l. Efterlader en ren og blank vask samt et hurtigt bortløb af skyllevandet. pH 6,0–7,0. Dosering: 10 ml opvaskemiddel til ca. 10 liter vand.Æble
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Relaterede produkter