2990
14,95 / KG

Kulørt vaskemiddel, pulver

Art. 36-5914
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Et maskinvaskemiddel til 30 °C, 40 °C, 60 °C eller 95 °C. Også egnet til håndvask. Beregnet til ‎alle typer tekstiler, dog ikke silke og uld. Uden fosfat og zeolitter‎. 2 kg.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Indeholder 4-t-Butylcyclohexyl acetate; Hexyl salicylate; Dimethylmyrceton; Lipase; Substilisin,; Alpha-amylase. Kan medføre allergiske reaktioner.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter