7990

Maskinopvasketabletter

Art. 36-0056
"7 i 1" tablet af høj kvalitet. Fedt- og pletopløsende midler sammen med aktiv syre giver ekstra opvaskekraft. Indeholder også natriumkarbonat, der forebygger kalkaflejringer og beskytter opvaskemaskinen. Indbygget saltfunktion forebygger kalkaflejringer. Uden fosfat. 100 stk.

OBS! Produktet må ikke anvendes til opvask af aluminium, krystal, temperaturfølsom plast m.m.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter