7990

Maskinopvasketabletter

Art. 36-0056
”7 i 1” opvasketabletter af høj kvalitet. Med aktivt ilt, der medvirker til en effektiv rengøring af f.eks. kaffe, te og andre fastsiddende madrester. Tabletterne indeholder også natriumkarbonat, der forebygger kalkaflejringer og beskytter opvaskemaskinen. De korrosionsbeskyttende bestanddele betyder, at sølv kan vaskes op uden at oxidere. 100 stk.
OBS! Produktet må ikke anvendes til opvask af aluminium, krystal, temperaturfølsom plast m.m.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter