4490
149,67 / L

Imprægneringsspray

Art. 36-4562

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Kan anvendes på de fleste typer skind, ruskind, tekstiler, sko, telte, bådkalecher m.m. Giver en usynlig beskyttelse mod fugt og snavs. Imprægneringen kan tåle en vask. Efter flere gange vask, skal imprægneringen gentages. Silikonefri, kan derfor også anvendes på materialer med åndefunktion. Efterlader ikke pletter, gør ikke overfladen stiv og klæber ikke. Sprayes på ren, tør overflade. 300 ml.
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også