3990

Skoplejesæt

Komplet sæt til pleje.af sko Indeholder glas med skocreme og påføringssvamp på låget samt to hurtigpudsesvampe med ufarvet imprægnering og pudseklud. 50 ml skocreme.
 • SKOPLEJESÆT UFARVET

  SKOPLEJESÆT UFARVET

  Art. 36-5003
  Ufarvet
  3990
  Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • SKOPLEJESÆT SORT

  SKOPLEJESÆT SORT

  Art. 36-5006
  Sort
  3990
  Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også