Biltemas ansvar og miljømål

Biltemas ansvar og miljømål

Som en stor aktør har Biltema et stort ansvar. Vi kan foretage positive forandringer ved at gøre en indsats i produktudvikling, produktion, logistik og salg. Vi ved, at vi har en lang vej foran os, men vi har ambitiøse mål, og vi har allerede gennemført flere forandringer, som vi er stolte over. Dette er forankret i hele Biltema, fra ledelse til produktudviklere og medarbejderne i butikkerne.

Biltema reducerer mængden af plast med 80 %

De nye plastposer er fremstillet af blandt andet majs og andre økologisk baserede produkter.

Biltema har som mål at mindske brugen af fossilt baseret plast i emballage og logistik med 80 procent. På knap to år. Beslutningen er dels miljømæssig, dels forretningsmæssig.

Biltema har indført projektet Plastjægerne for systematisk at fjerne al unødig plast. Biltema begynder med successivt at finde alternativer til engangsartikler af plast, for eksempel fossilfri plast der er et materiale af råvarer, der kan genbruges.

Vi erstatter vores plastposer ned mere miljøvenlige, biologisk nedbrydelige alternativer. De nye plastposer er fremstillet af blandt andet majs og andre økologisk baserede produkter. Emballage af plast fjernes også efterhånden. Desuden erstattes plast med andre materialer i mange produkter.

– Det er også en forretningsmæssig beslutning at fjerne unødig plast – vi sparer penge. At forbedre miljøet og samtidig tjene penge føles jo som en ganske positiv forretningside, siger Knut R Svenningsen, koncernchef hos Biltema.

Plastjægerne – 80% mindre brug af plast

Som et trin i vores allerede omfattende miljøarbejde, så som miljøvenlige transporter og genbrug, indfører vi nu en endnu strengede miljøpolitik.

 • Vi udskifter alle engangsartikler til fordel for nye alternativer af 100 % fornybare materialer.
 • Vi erstatter vores plastposer ned mere miljøvenlige, biologisk nedbrydelige alternativer.
 • Vi reducerer kraftigt andelen af plast i emballage, der anvendes under transport.
 • Vi arbejder aktivt med at reducere andelen af plastemballager og erstatte dem med mere miljøvenlige alternativer.
 • Vi genanvender al pap og plast i varehuse og lagre. Biltemas lagerselskab vil også reducere brugen af strækfilm med 90 %.

 

For at give et mere enkelt overblik over vores målsætning, har vi skabt ECO-meters for hver enkelt af vores fokus områder. Den sorte pil indikerer vores nuværende status og besparelser sammenlignet med foregående år, imens den røde pil viser vores mål.

Biltemas miljøvenlige byggeri

Biltema bygger løbende nye varehuse og vil øge tempoet i dette nybyggeri. Altid med miljø og bæredygtighed som ledestjerner.

At bygge skånsomt, omhyggeligt og omkostningseffektivt kræver bygmestre af højeste klasse. Derfor samarbejder Biltema med lokale byggefirmaer med håndværkere af højeste kvalitet, som kan klare så komplekse byggerier som et nyt, stort Biltemavarehus.

Valget af byggematerialer sker omhyggeligt, der vælges kun langsigtet holdbare materialer, hvilket giver mindre vedligeholdelse og renovering.

Biltema bygger såkaldt træge huse. Det indebærer, at der benyttes specialbeton til både vægge og loft. På den måde mærkes omslag i vejret ikke inden døre, hvilket giver et behageligt klima for både kunder og medarbejdere. Herudover lægges der også et ekstra tykt lag isolering på taget. Det hjælper varehusene med ikke at reagere på omslag i vejret og er en god ting med hensyn til brandsikkerhed.

Betonvæggene nedbryder desuden bilernes udstødningsgasser. Desuden kan betonen holde sig ren, da materialet nedbryder både alger, mosser, snavs og graffiti.

Til Biltema-varehusenes gulve benyttes der granit, et naturmateriale som kun skal rengøres med en roterende børste og rent vand. Det bevirker, at der ikke er behov for kemikalier.

Belysningen er nærværs-styret. Det indebærer, at belysningen kun er tændt, når der er personer i lokalerne. Der benyttes LED som lyskilde. Takket være dette er der sparet hundredtusindvis af kilowatt-timer.

Varehusenes ruder er selvrensende. Det reducerer behovet for at vaske dem. Og det reducerer brugen af kemikalier.

Biltema fortsætter med løbende at finde nye, smarte løsninger for at effektivisere byggeriet af nye varehuse, sammen med dygtige byggefirmaer. På den måde får vi endnu behageligere, miljøsmartere og mere bæredygtige varehuse.

Biltema-toget – mindre CO2-udslip

Biltema satser stort på jernbanetransport. Af miljøårsager. Derfor kører Biltematoget nu dagligt.

Fra slutningen af maj afgår der hver eneste hverdag kl. 21.30 et tog, der er fuldt lastet med varer fra Biltemas store lager i Halmstad til varehusene i Norge. Mere end halvdelen af alle norske transporter vil dermed blive foretaget på jernbane. Det svarer til ca. 80 lastbiler. Hver uge.

Kuldioxidbesparelsen kan beregnes til næsten 90 procent. Eller 5.100 ton kuldioxid årligt. Togtransporterne mellem lageret i Halmstad og Norge begyndte i fjor som en test. Indledningsvis fik fem varehuse varer med toget. Som afgik et par gange om ugen. Men forsøgene faldt så godt ud, at det er udbygget efterhånden. Fra sommeren vil 31 Biltemavarehuse i Norge få deres leverancer med toget.

Og der er planer om endnu flere jernbanetransporter i hele Norden.

For at give et mere enkelt overblik over vores målsætning, har vi skabt ECO-meters for hver enkelt af vores fokus områder. Den sorte pil indikerer vores nuværende status og besparelser sammenlignet med foregående år, imens den røde pil viser vores mål.

El-affald

Alt el-affald skal behandles på en måde, der ikke skader miljøet. Biltema påtager sig et stort ansvar for at sørge for, at alt el-affald genanvendes på miljøvenlig måde. Hos Biltema kan du aflevere alle kasserede produkter, der indgår i vores sortiment. Det er gratis!

I alle vores varehuse sorteres, foruden el-affald, alt affald på bedst mulig måde, som:

 • Plast
 • Batterier
 • Olie og væsker
 • Lysrør og pærer
 • Karton og pap
 • Restaffald

 

Q&A Biltema Environment

Hvilke ambitioner har I?
Det er vores mål at reducere al unødig brug af plast i emballage og transport med 80%

Hvornår?
Det er muligt i løbet af de næste par år.

Er det realistisk?
Ja. Med vores indsats og beslutsomhed er vi overbeviste om, at vi kan holdes vores løfte og nå vores mål.

Hvorfor?
Vi har et stort ansvar for miljøet. Et ansvar som vi påtager os med store ambitioner. Vores første trin er at reducere plast i forbindelse med vores produkter i forbindelse med emballage, transport og indkøbsposer.

Skal vi reducere plast i vores produkter, emballage og transport eller andet?
Ja, ja, ja og ja. 

Hvem er ansvarlig for at nå disse mål?
Det er et fælles ansvar i Biltema-gruppen, og teamwork er en nøglefaktor for, at det kan lykkes. Vi har foretaget  betydelige ændringer i organisationen, således at vores produktudviklingsteam kan fokusere endnu stærkere på kvalitet og bæredygtighed. ”Plastjægerne” sikrer, at vi arbejder frem mod målet.

Hvem er ”Plastjægerne”?
Det er vores interne ”taskforce”, der ledes af vores kvalitetschef, Karin Bandrup. ”Plastjægerne” er etableret for at sørge for, at vores virksomhed lever op til miljøløfterne og for at kvalitetssikre, at vores produkter er i overensstemmelse med både lovgivning og bæredygtighed samt til at minimere de negative påvirkninger på miljøet fra vores produkter . 

Hvordan er butikkerne engageret? Hvilke foranstaltninger og handlinger skal de tage?
Basis er vores retur-policy: ”Hvis du kan købe det her, kan du også smide det ud her”. Det betyder, at vores butikker genbruger tingerne i henhold til lokale og nationale regler. Det omfatter plast, batterier, elektriske hjælpemidler, kemikalier, elektriske pærer, lysstofrør, papir/pap og generelt affald i forbindelse med den daglige drift. Butikkerne opmuntres til at give feedback om unødig plast i emballage samt evt. andre relevante foranstaltninger, vi som gruppe kan tage for at gøre endnu mere for miljøet.

Hvilke fordele er der ved at erstatte plastposer?
Vi vil vise, at vi tager vores engagement alvorligt. Det indebærer, at vi nu indfører en bedre mulighed for vores kunder. Ved at vælge denne mulighed kan du være med til at gøre det mere miljøvenligt at kassere en eco-pose, sammenlignet med en normal plastpose. Ved at vælge denne pose frem for den gamle plastpose reducerer vi i fællesskab CO2-emissionerne i kraft af materialesammensætningen samt begrænser CO2-emissionerne ved genanvendelse.

Hvad er de samlede økonomiske fordele?
Vi nedsætter mængden af plast, og dermed også den mængde, vi køber til eget brug. Vi reducerer den tid, der bruges til at forberede paller med strækfilm. Og vi gør logistikken mere effektiv mht. personale, hvilket gør det muligt at sende varerne ud til vores butikker hurtigere. Vi reducerer de omkostninger, der bruges til plast i emballagen til vores produkter. Det gør det også muligt at sende flere produkter ad gangen og komprimere volumen for hver enkelt last.    

Hvad er ”Eco-meter”? Hvor kommer data fra? Hvordan måler vi det?
Eco-meter viser fremskridtet og udviklingen i vores miljømæssige bestræbelser og arbejde. Det er baseret på data fra vore indkøbskontorer og leverandører i Europa og Asien samt fra vores logistikselskab, når der er transport involveret.