Sådan bygger du selv en terrasse

Sådan bygger du selv en terrasse

Hvad enten du vælger en hævet terrasse, der hviler på fundamenter, eller en træterrasse, der lægges direkte på jorden, får du en praktisk og brugervenlig udeplads. Med lidt planlægning kan du selv bygge din terrasse. Træterrassen, der placeres direkte på jorden, er det nemmeste og ofte den løsning, der kræver mindst. I stedet for at bygge terrassen i en firkant, kan du tilpasse den til landskabet, eksempelvis ved at lade en lille høj eller en bakke danne en naturlig afslutning.

Fast underlag
Start med at gøre jorden under terrassen så fast og jævn som muligt. Underlaget skal have et fald, så vandet ledes væk. De øverste 30 cm af jorden fjernes og erstattes med fiberdug. Oven på dugen skal der fyldes op med groft grus. Dugen har flere funktioner. Den holder gruset på plads og forhindrer, at ukrudtet vokser op mellem sprækkerne i træterrassen.

Brug en tromle til at komprimere gruset. Under byggeriet skal du sørge for at bevare faldet, så vandet kan løbe væk. Du kan godt lægge træterrassen på et ujævnt terræn. I så fald skal du bruge knuste skærver til at udfylde ujævnheder i jorden. Jævn først ud med skærver, læg dug på, og læg derefter skærver oven på dugen. Når underlaget er, som det skal være, kan byggeriet begynde. Ønsker du, at terrassen skal ligge så lavt som muligt, skal lægterne (bjælkerne under gulvet) være delvist nedgravet i gruslaget.

Du kan bruge terrassebrædder (28 mm) eller færdige træelementer. Hvis du bruger terrassebrædder, kan lægterne lægges med en afstand på 60 cm. Brug en tømrervinkel til at få en passende afstand mellem gulvbrædderne.

Gulv med bjælker
Hvis underlaget til træterrassen er alt for ujævnt, kan du bruge bundplanker og bjælker. Denne gulvvariant bliver lidt højere på grund af bjælkerne. Start med at lægge en bundplanke (med målene 48 x 98 mm) på et vandret, afrettet gruslag. Brug et vaterpas til at kontrollere, at bundplankerne ligger i vater. Så bliver bjælkerne lige, og terrassen perfekt.

Bjælkerne lægges fra den ene bundplanke til den næste. Lad der være 100-120 cm mellem bundplankerne og 60 cm mellem bjælkerne. Brug et stående frontbræt i enden til at binde bjælkerne sammen. Læg derefter terrassebrædderne (28 mm).

Skal du søge om tilladelse?
I visse tilfælde kan placeringen af terrassen på grunden medføre, at der skal søges om tilladelse. Er du i tvivl, skal du kontakte kommunen, inden du går i gang. Husk, at det er dig, der er ansvarlig for, at terrassen er i overensstemmelse med byggelovens forskrifter.

Terrasse
En hævet terrasse på stolper eller en anden slags fundament vil typisk have en trappe ned til plænen eller gårdspladsen. Derfor tager det længere tid at bygge en hævet terrasse, og det kræver mere planlægning. Start med at få lavet en tegning.

Spænd derefter en snor op langs jorden, som viser terrassens størrelse, og markér højden på husets væg med en kridtsnor. Fjern det øverste jordlag under terrassen og erstat det med sand eller grus. Fastgør bærebjælken til husets væg og til de bagvedliggende bjælker. Afstanden mellem fundamenterne skal være maksimalt to meter. Der skal være samme afstand mellem bærebjælke og første række af fundamenter. Brug snore, der er fastgjort til pæle i jorden (lister, som slås ned i jorden for at holde snoren) til at beregne, hvor fundamenterne skal placeres.

Husk at fylde knuste skærver i bunden af de huller, du graver til fundamenterne, og komprimer skærverne ved at dunke dem ned med fundamentet. Hvis du anvender stolper, skal de være imprægneret. Kap dem 10 cm over niveauet for det færdige terrassegulv. Hvis stolperne skal bære et rækværk, skal de have samme højde som rækværket. En imprægneret bjælke (48 x 198 mm) fastgøres til bærebjælken ved væggen og derefter til stolperne med rustfrie skruer (6 x 100 mm). Samme type bjælke fastgøres til fronten. Husk at bruge vaterpas.

Fastgør bjælkesko til bærebjælken og frontbjælkerne, og placer bjælkerne med et mellemrum på 600 mm fra bærebjælken til frontbjælken. Fastgør bjælker til en eventuel trappe, som går ned fra terrassen. Trinhøjden bør være mellem 14 og 20 cm, for at trappen er behagelig at gå på. Del højdemålet med antallet af trin. Trinnene må højst være 24 cm dybe. Læg terrassebrædder på 28 x 120 mm. Lav eventuelt en ramme for at få en pæn afslutning på dækket uden synlige plankeender. Læg tømrervinklens blad mellem brædderne for at få en passende afstand mellem brædderne. Fastgør terrassebrædderne med rustfrie terrasseskruer på 4,2 x 55 mm til hver støttebjælke. Sænk skruehovederne 1 mm ned i brædderne.