Biltema i dag og imorgen

Biltemas sortiment udvikles hele tiden. I dag finder du mere end 19.000 produkter i vores varehuse. Produkterne er inddelt i 9 produktkategorier. 

I dag findes der flere end 150 Biltema varehuse i Norden, og i løbet af de næste fem år skal 50 nye Biltema-varehuse åbnes i de fire nordiske lande. 

Biltema kataloget er stadig den centrale del af vores markedsføring. Kataloget udkommer to gange om året og uddeles til samtlige husstande i Danmark.

Hos Biltema har det stor betydning, at hele vores virksomhed følger love og regler, og at vores leverandører lever op til grundlæggende sociale rettigheder, arbejdsvilkår og miljølovgivninger i de lande, hvor de producerer. 

Derfor stiller vi krav!

  • Alle leverandører og producenter skal leve op til de sociale rettigheder, der findes i de respektive lande 
  • Alle leverandører og producenter skal leve op til gældende miljølove.
  • Nationale arbejdsvilkår, som f.eks. mindsteløn, højeste arbejdstid og sikkerhedsstandarder, skal helt og holdent efterleves 
  • Børnearbejde må under ingen omstændigheder forekomme, og gældende minimumsalder for arbejdstagere skal helt og holdent efterleves 
  • Alle leverandører skal informeres om vores krav, og skal skriftligt bekræfte at efterleve disse

Biltemas ansatte rundt om i verden, kontrollerer løbende, at ovenstående regler efterleves ved planlagte og ikke-planlagte besøg hos leverandørerne.