Biltema i dag og imorgen

Biltemas sortiment udvikles hele tiden. I dag finder du mere end 19.000 produkter i vores varehuse. Produkterne er inddelt i 9 produktkategorier. 

I dag findes der flere end 150 Biltema varehuse i Norden, og i løbet af de næste fem år skal 50 nye Biltema-varehuse åbnes i de fire nordiske lande. 

Biltemas kendte katalog har været trykt og omdelt til omkring 14 millioner husstande i Norden 2 gange årligt. I 2022 blev det besluttet, at det var slut med trykte kataloger og brochurer til fordel for øget online markedsføring. En beslutning der harmonerer perfekt med Biltemas miljøstrategi.

Hos Biltema har det stor betydning, at hele vores virksomhed følger love og regler, og at vores leverandører lever op til grundlæggende sociale rettigheder, arbejdsvilkår og miljølovgivninger i de lande, hvor de producerer. 

Derfor stiller vi krav!

  • Alle leverandører og producenter skal leve op til de sociale rettigheder, der findes i de respektive lande 
  • Alle leverandører og producenter skal leve op til gældende miljølove.
  • Nationale arbejdsvilkår, som f.eks. mindsteløn, højeste arbejdstid og sikkerhedsstandarder, skal helt og holdent efterleves 
  • Børnearbejde må under ingen omstændigheder forekomme, og gældende minimumsalder for arbejdstagere skal helt og holdent efterleves 
  • Alle leverandører skal informeres om vores krav, og skal skriftligt bekræfte at efterleve disse

Biltemas ansatte rundt om i verden, kontrollerer løbende, at ovenstående regler efterleves ved planlagte og ikke-planlagte besøg hos leverandørerne.