Hvordan startede Biltema?

Hvorfor er reservedele og tilbehør til biler så dyre? Dette spørgsmål stillede grundlæggeren af Biltema, Sten Åke Lindholm, for ca. 50 år siden. Han så, at bilforhandlerne ofte havde en relativ lav avance på de biler, som de solgte. Tanken var, at kunderne blev lokket til at købe bilen. Den lave avance på bilen blev derefter kompenseret ved at man tilpassede meget højere avancer på reservedele, tilbehør og service.

Da Sten Åke studerede prissætningen på andre produkter, fandt han ud af, at der ofte var mange mellemled mellem fabrikanten og forbrugeren. Mange fabrikanter brugte mange penge på at etablere varemærker, så de kunne gøre deres produkter mere eksklusive, selvom det egentlig ikke havde noget med kvaliteten på selve produktet at gøre. Mange varehuskæder havde ikke egne fabrikker, men købte ind fra underleverandører på verdensmarkedet.

Sten Åke drog den konklusion, at hvis han fjernede mellemleddene og købte ind direkte fra fabrikanterne, så kunne han sænke udsalgsprisen betydeligt. På grund af de lave priser kunne firmaet sælge meget. Senere blev politikken også at mærke produkterne med varemærket Biltema, for derved yderligere at kunne presse priserne og slippe af med varemærkediskussioner med de forskellige generalagenter. Han formulerede den oprindelige forretningside "At tilbyde varer af god kvalitet til en god pris", og han henvendte sig først og fremmest til bilejere med et bredt sortiment i reservedele og tilbehør.

År 1963 startede firmaet Biltema under navnet "Handelsbolaget BIL-TEMA". Forretningen var postordresalg af reservedele og tilbehør til biler. I det første katalog stilledes spørgsmålet "Hvorfor betale mere?"

Biltema holdt til i et lille kælderlokale i Linköping. Efter nogle år blev postordrevirksomheden udvidet med en lille butik i det samme kælderlokale.

Strategien med at købe direkte fra fabrikanten indebar, at Biltema på et tidligt tidspunkt begyndte at opsøge fabrikanter af forskellige produkter. Allerede i slutningen af 1970'erne begyndte firmaet at opbygge strategiske indkøbskontakter rundt om i verden.

Sten Åkes stærke tekniske interesse medførte ofte, at flere af de store fabrikanter lyttede til Biltemas krav og gennem samarbejde blev der udviklet kvaliteter og produkter, der var bedre end standarden. Flere af disse forbedringer er senere kommet på markedet under meget kendte varemærker.

År 1976 var omsætningen steget til ca. 25 millioner kroner, og firmaet flyttede til nye egne lokaler på Torvinge området i Linköping. Lokalerne var på hele 6000 m², og der var plads til både postordrevirksomhed, centrallager og en butik på næsten 250m². Denne butik blev udvidet til ca. 2.700 m² i begyndelsen af 80'erne.

År 1983 åbnede man det første varehus uden for Linköping. Dette var endda uden for Sveriges grænser, nemlig i Norge. Den norske etablering blev i 1985 efterfulgt at en tilsvarende etablering i Finland, og vi har siden åbnet et større antal varehuse i Danmark.

Hele familiens varehus

De fleste bilinteresserede ved allerede, at Biltema er en pålidelig leverandør af biltilbehør, reservedele og værktøj. Men Biltema er meget mere end det. Biltema har udviklet sig til at blive hele familiens varehus, og der kommer stadig nye og spændende produktgrupper til. Nu har vi både cykler, cykeltilbehør, computer- og smartphonetilbehør, maling, udstyr til selvbyggeren, køkkenredskaber, rejsetasker og meget andet.

Biltema i dag

I dag har Biltema mere end 160 varehuse rundt om i Norden, og der kommer stadig flere til. Målet er at åbne et nyt varehus hver måned!

Varehusene bliver også større, da sortimentet bliver større og flere produkter kommer til hele tiden. Mange varehuse har desuden café for at skabe en endnu bedre indkøbsoplevelse.

Højere kvalitet

Biltema tilstræber en god kvalitet på alle produkter. Den enkle filosofi bag dette er, at dårlig kvalitet er dyrt betalt. God kvalitet definerer vi som at produkterne skal være fejlfrie og svare til kundernes forventninger. For visse produktgrupper, f.eks. værktøj, findes der to tydelige kvalitetsniveauer. Det ene niveau, hvor der er ti års garanti på produkterne, henvender sig primært til professionelle brugere, der bruger værktøjet i deres arbejde. Priserne på dette værktøj er særdeles konkurrencedygtige i forhold til produkternes kvalitet. Det andet niveau henvender sig til dem, der vil have et godt stykke værktøj, men ikke bruger det dagligt, og derfor hellere vil have en betydeligt lavere pris.

At produkterne fra Biltema overholder det korrekte kvalitetsniveau testes på mange forskellige måder. Test, analyse og funktionskontrol foretages både før Biltema optager produktet i sortimentet og løbende så længe produktet forhandles. Ved levering fra fabrikken har Biltema deres egen kvalitetskontrol, hvor der foretages alt fra stikprøver til kontrol af hele leverancen, inden produkterne pakkes og sendes til Biltemas lager.

Produkterne har en særdels lav fejlprocent. Biltema har som målsætning at nå en reklamationsprocent, (værdien af de produkter, der returneres pga. af fejl på varen i forhold til det samlede salg), der ikke overstiger 0,5 %. Biltema har på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig reklamationsprocent under 0,6 %. Dette er et særdeles lavt niveau, men der er stadig et stykke vej til målet.

Biltemas syn på arbejdsvilkår og etik

For os hos Biltema er det af stor betydning, at hele vores virksomhed følger love og regler, og at vores leverandører lever op til grundlæggende sociale rettigheder og arbejdsvilkår i de lande, hvor de producerer. Derfor stiller vi følgende krav:

  • Alle leverandører og producenter skal leve op til de sociale rettigheder, der findes i de respektive lande
  • Nationale arbejdsvilkår, som f.eks. mindsteløn, højeste arbejdstid og sikkerhedsstandarder, skal helt og holdent efterleves
  • Børnearbejde må under ingen omstændigheder forekomme, og gældende minimumsalder for arbejdstagere skal helt og holdent efterleves
  • Gaver eller ydelser må ikke modtages fra leverandører eller samarbejdspartnere
  • Alle leverandører skal informeres om vores krav, og skal skriftligt bekræfte at efterleve disse

Biltema kontrollerer, at ovenstående regler efterleves ved planlagte og ikke-planlagte besøg hos leverandørerne, og vi kræver, at vores leverandører foretager regelmæssige inspektionsbesøg hos deres underleverandører.

 

Biltemas katalog

Biltemas kendte katalog har været trykt og omdelt til omkring 14 millioner husstande i Norden 2 gange årligt. I 2022 blev det besluttet, at det var slut med trykte kataloger og brochurer til fordel for øget online markedsføring. En beslutning der harmonerer perfekt med Biltemas miljøstrategi.