Fra
3990

Koldaffedtning, gel

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Koldaffedtningsmiddel i gelform til affedtning af tjære, trafikfilm, låseolie, vejsalt og rester af brændstof. Kan bruges til rengøring af biler, motorer, værktøj, maskiner, olieplettede gulve og andre fedtede overflader som f.eks. emhætter. Gelen betyder, at produktet ikke løber af, selv ikke fra lodrette flader. OBS: Brug ikke produktet på varme overflader eller i direkte solskin. Lad ikke produktet tørre ind på fladen.
 • KOLDAFFEDTNING, GEL 1L

  KOLDAFFEDTNING, GEL 1L

  Art. 36-1700
  1 l
  3990
  39,90 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • KOLDAFFEDTNING, GEL 4L

  KOLDAFFEDTNING, GEL 4L

  Art. 36-1701
  4 l
  119,-
  29,75 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også