105,-
105,- / L

Aperfection

Art. 36-1730

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Effektivt rengøringsmiddel til alle overflader, der tåler vand. Perfekt til bil, båd, autocamper, campingvogn og i hjemmet. Midlet opløser effektivt snavs og aflejringer og virker antistatisk. Kan også benyttes som pletfjerningsmiddel på tekstiler, der tåler rigeligt vand. Kompatibelt med samtlige vaskesystemer og kan benyttes til både vask i hånden og i maskine. Doseres efter graden af tilsmudsning. Midlet er biologisk nedbrydeligt, vandopløseligt og indeholder ikke silikone, voks eller blegemiddel. Midlet kan påvirke overfladevoks ved høj dosering.
Fare
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også