145,-
145,- / KG

Metalpolish

Art. 36-48

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Pudsemiddel, som får din bil, MC eller båd til at skinne. Efter behandlingen skabes der en holdbar, skinnende overflade, som holder snavs og rust borte. Velegnet til f.eks. krom, messing, kobber, tin, sølv, rustfrit stål og akrylplast.

OBS: bør ikke anvendes på forkromet plast, eloxeret aluminium eller ubehandlede letmetalfælge.
1 kg
Advarsel
Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter