8490
424,50 / L

Dieselpartikelfilterrensning

Art. 36-6750

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Økonomisk og effektiv rensning af tilstoppede dieselpartikelfiltre (DPF). Optimalt ved hyppig bykørsel. Kan også benyttes som forebyggelse. Soden brændes af under kørslen ved hjælp af et brændstofbåret, katalytisk stof, der sænker sodens antændelsestemperatur. Regelmæssig brug giver bedre forbrænding samt forebygger driftsstop og motoradvarsler. 200 ml.

Egenskaber
  • Starter rensning ved cirka 250 °C i stedet for 400 °C
  • Glimrende stabilitet under alle kørselsforhold
  • Tolerant over for brændstoffer med højt svovlindhold
  • Påvirker ikke paraffindannelse i koldt vejr
  • Økonomisk fordelagtigt
  • Renser dyserne for at mindske fremtidig soddannelse i filtret
  • Filtrets kontrollampe slukkes efter vellykket rensning
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Opbevares under lås. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter