8490
424,50 / L

Dieselpartikelfilterrensning

Art. 36-6750

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Økonomisk og effektiv rensning af tilstoppede dieselpartikelfiltre (DPF). Optimalt ved hyppig bykørsel. Kan også benyttes som forebyggelse. Soden brændes af under kørslen ved hjælp af et brændstofbåret, katalytisk stof, der sænker sodens antændelsestemperatur. Regelmæssig brug giver bedre forbrænding samt forebygger driftsstop og motoradvarsler. 200 ml.

Egenskaber
  • Starter rensning ved cirka 250 °C i stedet for 400 °C
  • Glimrende stabilitet under alle kørselsforhold
  • Tolerant over for brændstoffer med højt svovlindhold
  • Påvirker ikke paraffindannelse i koldt vejr
  • Økonomisk fordelagtigt
  • Renser dyserne for at mindske fremtidig soddannelse i filtret
  • Filtrets kontrollampe slukkes efter vellykket rensning
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter