5990
168,73 / L

Vandpumpesmøring

Art. 36-1824

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Forhindrer rustdannelse i kølesystemet, smører vandpumpen og træge termostater. Skånsom mod alle metal- og gummidele. Forhindrer overophedning. Kan bruges om vinteren sammen med frostvæske. 443 ml.
Advarsel
Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter