2490
24,90 / L

Kaminbrændsel

Art. 36-5841

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Etanolbaseret pejsebrændstof til brug inden døre i dekorationspejse, biopejse og pejse uden væge. Brænder med klar flamme. 100 % fornybar råvare (ca. 80 % etanol). Ved forbrænding omdannes pejsebrændstoffet til kuldioxid og vand. Hældevenlig flaske, 1 l.
Fare
Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også