2490
24,90 / L

Kaminbrændsel

Art. 36-5841

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Etanolbaseret pejsebrændstof til brug inden døre i dekorationspejse, biopejse og pejse uden væge. Brænder med klar flamme. 100 % fornybar råvare (ca. 80 % etanol). Ved forbrænding omdannes pejsebrændstoffet til kuldioxid og vand. Hældevenlig flaske, 1 l.
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også