Fra
169,-

Skridsikker maling, 0,75 l

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Halvblank, akrylbaseret og hurtigtørrende maling, der indeholder korn, der giver en skridsikker overflade. Bestandig mod vand, olie og sollys. Kan anvendes på glasfiber, træ og stål. Både indvendigt og udvendigt over vandlinjen.
 • Kan overmales ved 20° min./maks.: 3 timer/3 dage
 • Kan overmales ved 10° min./maks.: 6 timer/6 dage
 • Rengøring: Fortynder
 • Rækkeevne: 0,75 l = 6,9 m2
 • Opbevaring: +5–+35°
 • SKRIDSIKKER MALING, 0,75 L GRÅ

  SKRIDSIKKER MALING, 0,75 L GRÅ

  Art. 30-629
  Grå
  169,-
  225,33 / L
  Advarsel
  Farlig ved indånding. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp. Indeholder methylmethacrylat og butylmethacrylat. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares køligt. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • SKRIDSIKKER MALING, 0,75 L HVI

  SKRIDSIKKER MALING, 0,75 L HVI

  Art. 30-621
  Hvid
  169,-
  Advarsel
  Farlig ved indånding. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp. Indeholder methylmethacrylat og butylmethacrylat. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares køligt. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også