Fra
169,-

Skridsikker maling, 0,75 l

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Halvblank, akrylbaseret og hurtigtørrende maling, der indeholder korn, der giver en skridsikker overflade. Bestandig mod vand, olie og sollys. Kan anvendes på glasfiber, træ og stål. Både indvendigt og udvendigt over vandlinjen.
 • Kan overmales ved 20° min./maks.: 3 timer/3 dage
 • Kan overmales ved 10° min./maks.: 6 timer/6 dage
 • Rengøring: Fortynder
 • Rækkeevne: 0,75 l = 6,9 m2
 • Opbevaring: +5–+35°
 • SKRIDSIKKER MALING, 0,75 L GRÅ

  SKRIDSIKKER MALING, 0,75 L GRÅ

  Art. 30-629
  Grå
  169,-
  225,33 / L
  Advarsel
  Indeholder methylmethacrylat og butylmethacrylat. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Farlig ved indånding.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • SKRIDSIKKER MALING, 0,75 L HVI

  SKRIDSIKKER MALING, 0,75 L HVI

  Art. 30-621
  Hvid
  169,-
  Advarsel
  Indeholder methylmethacrylat og butylmethacrylat. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Farlig ved indånding.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også