199,-
199,- / L

2-komponent polyuretanlak

Art. 30-553

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Højblank 2-komponent PU-klarlak til træ, krydsfinér, glasfiber og epoxy.
  • Ekstrem holdbar og robust under maritime forhold. *Beskytter mod slitage, benzin og olie.
  • Højeste UV-beskyttelse. Bør anvendes efter arbejde med epoxy for at beskytte mod, at det gulner.
  • Ikke til permanent brug under vandlinien.

OBS! Kan ikke lakeres oven på tidligere lakerede 1-komponentmalinger. Er du i tvivl, skal du prøve på en lille flade.
Base
Advarsel
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Hærder
Advarsel
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage irritation af luftvejene. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter