219,-
219,- / L

2-komponent polyuretanlak

Art. 30-553

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
 • Højblank 2-komponent PU-klarlak til træ, krydsfinér, glasfiber og epoxy.
 • Ekstrem holdbar og robust under maritime forhold. *Beskytter mod slitage, benzin og olie.
 • Højeste UV-beskyttelse. Bør anvendes efter arbejde med epoxy for at beskytte mod, at det gulner.
 • Ikke til permanent brug under vandlinien.
 • Forbrug: 10–12 m²/L

OBS! Kan ikke lakeres oven på tidligere lakerede 1-komponentmalinger. Er du i tvivl, skal du prøve på en lille flade.
Hærder
Advarsel
Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
Base
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
  • Blandingsforhold: 4:1
  • Påføringsbetingelser: min. 5 ˚C, max. 35 ˚C
  • Rækkeevne: 10–12 m²/L
  • Fortynding: Förtunning nr. 3
  • Brugstid: 3 h vid 20 ˚C
  • Kan overmales: 18 h (10 ˚C), 12 h (15 ˚C), 8 h (20 ˚C), 6 h (30 ˚C)
  • Hærdet: Efter 3 dygn

Andre kunder købte også

Relaterede produkter