6490
196,67 / L

Mahognibejdse

Art. 30-555

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Bejdse med høj UV-bestandighed. Indeholder kinesisk træolie og jernoxidpigment. Beregnet til mahogni, men også velegnet til teak. Forstærker træets glans og dybde. Fremhæver mahogniens karakteristiske røde skær. Baseret på Grundolie Marine A, hvilket overflødiggør yderligere grunding. Slutbehandling med Bådlak 30, -552, Møbellak 30-554 eller Træolie Marine B 30-551. 330 ml.
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Undgå indånding af damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter