7490
226,97 / L

Mahognibejdse

Art. 30-555

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Bejdse med høj UV-bestandighed. Indeholder kinesisk træolie og jernoxidpigment. Beregnet til mahogni, men også velegnet til teak. Forstærker træets glans og dybde. Fremhæver mahogniens karakteristiske røde skær. Baseret på Grundolie Marine A, hvilket overflødiggør yderligere grunding. Slutbehandling med Bådlak 30, -552, Møbellak 30-554 eller Træolie Marine B 30-551. 330 ml.
Fare
Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Fremkald IKKE opkastning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
    • Tørretid: Dammtorr ca 6 tim vid +20 °C
    • Kan overmales: Efter 24 tim
    • Rækkeevne: 6–8 m²/L, beroende på underlag
    • Påføring: Pensel eller svamp
    • Fortynder: Lacknafta

Andre kunder købte også

Relaterede produkter